שלום,  

 GTS SERVICE - Haifa> Ashdod>Antalya> Marport> Evyap> Gemlik> Marport> Piraeus> Thessaloniki>Izmir.

Line Name Vessel Name Vessel Code Voyage Manifest Docs Closing Haifa Cntr Closing Haifa Haifa ETA Docs Closing Ashdod Cntr Closing Ashdod Ashdod ETA
GTS EXPORT MARIO A 6587 36E 171344 14/09/2017 10:00 18/09/2017 08:00 18/09/2017 18/09/2017 10:00 19/09/2017 08:00 20/09/2017
GTS EXPORT JEAN PIERRE A 6541 37E 171327 19/09/2017 10:00 24/09/2017 15:00 25/09/2017 26/09/2017 10:00 26/09/2017 16:00 27/09/2017
GTS EXPORT CRISTINA A 6557 38E 171692 01/10/2017 10:00 01/10/2017 15:00 02/10/2017 03/10/2017 10:00 03/10/2017 16:00 04/10/2017

יש לצרף הצהרת מסוכנים זמנית במעמד בקשת הבוקינג.

יש לשלוח הצהרות מסוכנים + MSDS עד 24 שעות לפני הסגירה הדוקמנטרית.

Packo Shipping Ltd

Tel: +972 4 8108812
Fax: +972 4 8108829

packo-booking@packo.global

www.packo.global