ביום ו' בתאריך ה19.05.23 משיכת מכולות ייבוא מנמל דרום תתבצע עד השעה 12:00 בלבד.


Packo Shipping Ltd
Tel: +972 4 8108812     |     booking@packo.global     |     www.packo.global